Herroepingsrecht

ABS Trading BV streeft ernaar u te voorzien van een volledige en zorgvuldige dienstverlening. Het kan echter toch gebeuren dat u een klacht heeft. U kunt uw klacht kenbaar maken door te mailen naar sales@abstrading.nl.
Beschrijf uw klacht goed in deze e-mail en met zoveel mogelijk informatie en foto's. Wij nemen elke klacht serieus en zullen indien nodig met een passende oplossing komen. Natuurlijk kunt u ook altijd bellen naar 0488 - 468190 voor een nog snellere afhandeling.


ONTBINDINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

ABS Trading BV
Geurdeland 8
6673DR Andelst
Tel. Nr. 0488 468190
E-mail sales@abstrading.nl

Via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden.

 

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

 


GEVOLGEN VAN DE ONTBINDING

Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen uw terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te ontbinden aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Dit kan op de reguliere wijze met een postpakket. Indien dit niet mogelijk is kunt u de materialen zelf bij ons terug (laten) brengen. 

Indien ook dit geen optie is kunt u contact met ons opnemen. We zullen dan samen zoeken naar een oplossing. In de meeste gevallen zal steiger-shop.nl de materialen met eigen vervoer ophalen. De kosten hiervoor bedragen tussen de €54,45 en €151,25 incl. BTW afhankelijk van de afstand. Deze kosten worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag. 

Producten die voor u op maat zijn gemaakt of aangepast kunnen niet retour worden gebracht.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.